SSP

Oferta SSP

System sygnalizacji pożarowej składa się z jedno-, dwu- lub czteropętlowej centrali oraz kompatybilnych z nią detektorów pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz paneli wyniesionych i intefejsów.

System sygnalizacji pożarowej to wyspecjalizowany, analogowy, adresowalny system detekcji oraz sygnalizacji pożaru, oparty na nowoczesnej centrali pożarowej.

Wysoka pojemność oraz szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system ten odpowiednim dla różnorodnych zastosowań – od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe i przemysłowe.

Adresowalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest dla zabezpieczania obiektów o różnej wielkości, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. System adresowalny umożliwia identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki pożarowej lub innego elementu adresowalnego.

System używa programowanego adresowania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błedu związanego z adresowaniem ręcznym.

Każdy z elementów systemu został zaprojktowany jako część systemu – daje to gwarancję pełnej kompatybilności wszystkich urządzeń.