Systemy oddymiania

Oferta systemów oddymiania

Według badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardzije dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami.

System oddymiania, zwane także systemami odprowadzania dymu i ciepła, służą do usuwania, względnie zmniejszania, stężenia dymu, niebezpiecznych gazów toksycznych oraz gorącego powietrza ze strefy zagrożenia.

Zastosowanie systemu oddymiania w obiekcie w znacznym stopniu ułatwia ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia oraz akcję jednostek ratowniczych.

Elektryczny system oddymiania

  • komfortowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych w oknach/klapach oddymiających
  • estetyczne o nowoczesne wzornictwo elementów systemu
  • możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny sposób
  • szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe
  • stały monitoring oraz wskazywanie stanu systemu
  • wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów
  • optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu
  • konserwacja całego systemu bez zużycia dodatkowych materiałów