Data wprowadzenia: 19 grudnia 2016

Nowe osiedla często są ogrodzone, zazwyczaj jest szlaban bądź brama wjazdowa.
Co się stanie jeśli pojazd specjalny nie dojedzie na czas?
Aby temu zapobiec można zainstalować specjalny sterownik, który zawsze umożliwi wjazd pojazdom uprzywilejowanym.
Poniższy film przedstawia działanie takiego sterownika w szlabanie przy ul. Łyskowskiego 2 w Brodnicy.